Anh Thiện Quận 2 TpHCM

Minota Việt Nam

Máy điện giải Excel FX tạo nước ion kiềm có hydro rất cao, ORP- lên đến -1280mV. Tôi rất yên tâm sử dụng máy bảo vệ sức khỏe gia đình mình.

Cảm ơn Minota Việt Nam

Vừa mua sản phẩm