P/s: nhân viên nhiệt tình chu đáo.

Dung Nguyễn / Agribank