Game Bounce ball

Minota Việt Nam

Cùng Chơi Game Bounce ball với Minota Store.

Mỗi khi kết thúc phiên đấu giá, người chơi có điểm số cao nhất theo thứ tự 1-2-3 sẽ nhận điểm số Point 500-300-200 tương ứng nhé.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *