Cột lọc thô loại bỏ Asen 10 inch

450.000VNĐ

Cột lọc thô loại bỏ Asen C-As là loại cột lọc dùng cho máy lọc nước Nano Geyser Neptune, Geyser Bio, Geyser EB, Geyser Ewater, Geyser TK, Geyser Kachiusa được lắp đặt ở vị trí trước khi đưa vào máy lọc nước.

 

Vừa mua sản phẩm