Tag Archives: bia rượu với sức khỏe phụ nữ

TÁC HẠI CỦA BIA RƯỢU ĐỐI VỚI PHỤ NỮ

Vài năm trở lại đây; khi vai trò của người phụ nữ trong xã hội ngày càng được nâng lên, thì việc đầu tư cho các mối quan hệ ngoại giao cũng trở nên vô cùng quan trọng. Cùng với áp lực cuộc sống và công việc, tỷ lệ phụ nữ sử dụng bia rượu …