CHI TIẾT GIAO DỊCH:

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN

SỐ TÀI KHOẢN: 0181008888999

CHỦ TÀI KHOÀN: BUI ANH KIET